Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskola

Székhely:
5932 Gádoros, Iskola u. 4.
Telefon/Fax:
06-68-490-052

Web: http://www.gadorosiskola.hu
Email: nemann2018@gmail.com

Igazgatói köszöntő

Szeretettel köszöntöm iskolánk honlapjának olvasóit!

Intézményünk, a Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskola Gádoros Nagyközség egyetlen alapfokú nevelési-oktatási intézménye. Az intézmény 2012. szeptember 1-től a Szeged-Csanádi Egyházmegye fenntartásában működő katolikus egyházi intézmény.

Pedagógiai hitvallásunk:

Intézményünk arra kötelezi el magát, hogy az egész ember kifejlesztésén munkálkodjék, hiszen Krisztusban, a tökéletes emberben minden emberi érték teljesen kibontakozik és egymásba fonódik. Iskolánk tiszteli az emberi értékeket, érvényre juttatva azt az autonómiát, amely megilleti őket, eközben betöltve saját küldetését, amely minden ember szolgálatára kötelezi. Felismerve a krisztusi tanítás fényében az ember alapvető küldetését, az egészséges személyiség és a hit alapjait egyszerre kívánjuk megteremteni. A családokkal való kapcsolattartás folyamán segítjük őket az igaz értékek megtalálásában, éppen ezért az intézmény nyitott mindazon családok számára, akik elfogadják az iskola katolikus szellemiségét. Más felekezetből érkező családoknál tiszteletben tartjuk saját vallási szokásaikat.

Iskolánkban a keresztény értékekre épülő pedagógiai tevékenység segítségével, magas színvonalon neveljük, oktatjuk a ránk bízott gyermekeket, akik a középiskolában is megállják helyüket. Munkánkat igazolja a számtalan tanulmányi és sportversenyen szerzett helyezés, érem, valamint az országos mérésekben elért kimagasló eredmény. A magas szakmai színvonal és a vallásos nevelés biztosításához iskolánkban olyan légkört teremtünk, amelyben tanulóink otthon érzik magukat és ebben a családias légkörben könnyebben teljesítik a szülők és a pedagógusok által megfogalmazott elvárásokat.

Iskolánkról:

Iskolánk nyolc évfolyamos általános iskola, évfolyamonként a tanulói létszámtól függően egy, illetve két osztállyal. Kiemelten foglalkozunk a kisgyermekek alapkészségeinek fejlesztésével, nagy figyelmet fordítunk az idegen nyelv és az informatika oktatására. Tanulóink heti két hittan órán vesznek részt.

Minden alsós tanulócsoportunk osztálykeretben vesz részt társastánc órákon az ország vezető tánciskolájának, a Szentesi SZILVER Művészeti Iskolának a szervezésében. Kötelező idegen nyelv az angol. Az informatika oktatását elsőtől nyolcadik osztályig tanítjuk heti egy órában, csoportbontásban. A lehetőségek függvényében csoportbontást alkalmazunk a nagyobb létszámú osztályokban magyar és matematika tantárgyakból. Az első osztályban iskolaotthonos formában tanulnak a gyerekek, illetve három napközis csoportunkba még kb. 60 tanuló jár, a jogosultak ingyenesen étkezhetnek. Az ételallergiásoknak speciális étkezést biztosítunk.

Középiskolára előkészítő foglalkozások segítik matematikából és magyarból a nyolcadikosok felkészülését a továbbtanulásra. Kiemelten tehetséges és érdeklődő tanulóink számára egyéni foglalkozásokat tartunk, versenyekre, vetélkedőkre készítjük fel őket.

A 16 óráig tartó egyéb foglalkozások között vannak nyelvi szakkörök (angol, német, orosz), informatika és ECDL vizsgára felkészítő szakkör, felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozások, sportfoglalkozások (foci, kézilabda, birkózás), tanulószoba, napközi. A délutáni foglalkozásokon való részvétel nem kötelező, mindenki szabadon választhat az érdeklődési körének megfelelő foglalkozást.

Érdeklődő tanulóink számára a békéscsabai Jókai Színházba szervezünk bérletes előadás látogatást.

Iskolánk jól felszerelt, minden gyermek korszerű, kényelmes, „légpárnás” tanulószéken ülhet napközben. Nyolc interaktív táblánk van, két informatikai szaktantermünkben 30 db multimédiás számítógépen folyik az oktatás, 32 db multimédiás laptop áll rendelkezésre az idegen nyelv oktatásához.

Minden évben tartunk egészségnapot és sportnapot. Pedagógusaink minden évben szerveznek osztálykirándulásokat, a kirándulás költségeihez lehetőség szerint a nehéz helyzetben lévő gyermekek számára támogatást biztosítunk.

Diákjaink ellátogathatnak erdélyi testvérközségünkbe Torjára, hetedik osztályosaink pedig a Határtalanul program keretében az erdélyi Szovátán töltenek egy hetet a gádorosi önkormányzat Panoráma pihenőházában.

Alapító okiratunk szerint a maximális tanulólétszámunk 400, ezért akár vidékről is várjuk azokat a gyermekeket, akik egy jól felszerelt, nyugodt, barátságos, a keresztény értékrend alapján nevelő iskolában akarják folytatni tanulmányaikat. Az autóbusz-közlekedés Orosháza felé kiváló, óránként vannak járatok.

Kozmer Imre igazgató