Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskola

Székhely:
5932 Gádoros, Iskola u. 4.
Telefon/Fax:
06-68-490-052

Web: http://www.gadorosiskola.hu
Email: nemann2018@gmail.com

Hírek

Igazgatói utasítás a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrend módosításáról

 

Az Emberi Erőforrások Miniszterének 2020. szeptember 7-én kiadott,
VIII/5222-1/2020/KOAT számú intézkedése alapján az alábbiakat rendelem el:

 

1. Az a tanuló, pedagógus, alkalmazott, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra az intézménybe! Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.

 

2. A mai naptól kezdve szülő, kísérő nem léphet be az iskolába csak az igazgató (távollétében helyettese) előzetes engedélyével:

-          A szülők, kísérők csak a bejáratig kísérhetik gyermeküket, délután ott várhatják őket.

-          A szülőknek a gyermekükért való megérkezésüket a portásnak jelzik, aki szól a pedagógusnak, a gyermeket szükség esetén a portás vagy a pedagógus kíséri ki a bejárathoz.

-          A szülők belépési szándékukat (név és indok megjelölésével) a portásnál kérik, aki az irodában jelzi azt, engedély esetén a szabályoknak megfelelően beengedi a szülőt. Minden más belépési szándék esetén is ugyanez az eljárás alkalmazandó.

-          Ebédfizetés csak az előre kijelölt időpontokban lehetséges. Az időpontokról szóló tájékoztatást a szülők írásban kapják meg.

-          A pedagógusokkal való kommunikációt előzetesen telefonon egyeztetniük vagy a portásnál jelezniük kell, a pedagógus csak a bejárat előtt tárgyalhat a szülővel. A tanítást semmilyen formában nem lehet zavarni.

-          Szülői értekezleteket, szülők részvételével történő programokat csak abban az esetben tartunk, ha más formában nem oldható meg a kapcsolattartás. A személyes kapcsolattartás egyénileg az épületen kívül, a szülők csoportos tájékoztatása az internetes közösségi csoportokban vagy e-mail segítségével történik. Akik nem érhetők el digitális formában, ott a hagyományos telefonos, ill. postai utat vesszük igénybe.

-          A napközbeni rendszeres felületfertőtlenítést fokozni kell az igazgatóhelyettes utasításai és ellenőrzése alapján.

-          A délutáni sportfoglalkozások, edzések, énekkari és táncpróbák további utasításig elmaradnak.

-          Az ebédelési időt, valamint az osztályok, évfolyamok ebédlőben való elkülönítését továbbra is szigorúan be kell tartani.

-          Az első félévben esedékes nagy létszámú rendezvények, ünnepségek, értekezletek elmaradnak.

 

Gádoros, 2020. szeptember 7.                                               Kozmer Imre igazgató

 

Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskola
5932 Gádoros, Iskola u. 4.

 

A Nevelőtestület 2020. augusztus 27-i döntése alapján az alábbiakat rendelem el:

 

Igazgatói utasítás a 2020/2021. tanévben
a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről

                                                                                      

1. Reggeli érkezés, tanulók belépése az iskolába

            

-          Reggel fél nyolc előtt senki ne érkezzen az iskolába (korábbi időpontban csak külön engedéllyel engedjük be a tanulókat). Megérkezés legkésőbb 7.55-ig.

-          Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló, ill. dolgozó látogathatja. Kérjük a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek (elsősorban a lázas állapotra ügyeljenek), az NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles értesíteni az iskolát, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.

-          A bejárati kapu és az épület előtt csoportosan várakozni, illetve az intézmény területén csoportosulást létrehozni nem lehet. 

-          Reggeli belépés az épületbe:

o   alsósok a hátsó bejáraton (Műv. ház felől) – nyolc óra után a főbejáraton

o   felsősök csak a főbejáraton

-          Belépéskor kötelező a homlok-hőmérőzés és a kézfertőtlenítés és az arcmaszk használata! Mindkét bejáratnál automata kézfertőtlenítő készülék van elhelyezve.

-          Az öltöző szekrényeket nem lehet használni, a kabátokat be kell vinni a tantermekbe, és a fogasokon kell tárolni. Az iskolatáskákat a tanterem végében kell letenni, vagy felakasztani a tanulópadra.

-          Beérkezés után nincs gyülekező a zsibongóban, a tanulók egyből felvonulnak a tantermekbe, ahol csendben-rendben várják a tanítás kezdetét.  

 

2. Napközbeni tartózkodás az iskolában, maszk használat, távozás az épületből

 

-          Napközben minden osztály a saját tantermében tartózkodik, sem egyénileg, sem csoportosan nem lehet átmászkálni másik tanterembe. A tanteremben az egymás közötti 1,5 méteres távolság megtartása ajánlott.

-          Az alsósok a földszinten, a felsősök az emeleten tartózkodhatnak. Felsősök a két szint között csak a középső lépcsőn közlekedhetnek!

-          Az alsós tanulóknak egyáltalán nem kötelező az arcmaszk használata, csak egy esetben: ha a büfében vásárolnak.

-          A felsős tanulók esetében a tantermekben, tanórák alatt nem kötelező az arcmaszk használata. 

-          A felsős tanulók és a dolgozók számára az arcmaszk szájat és orrot eltakaró használata kötelező az épület közösségi területein: folyosók, mosdók, zsibongó, büfé előtti sorban állás. A közösségi területeken a csoportosulás (5-6 vagy több gyermek) semmilyen formában nem lehetséges.

-          Felsős tanuló arcmaszk nélkül csak a tanteremben tartózkodhat, a közösségi terekben nem, csak a mosdóba mehet ki.

-          Szünetekben az udvarra jó idő esetén ki lehet menni, ott az arcmaszk használata nem kötelező, de a csoportosulás és az osztályok közötti keveredés tilos!

-          Szünetekben az udvaron az alsó tagozatosok a pálya Műv. ház felőli térfelén, a felső tagozatosok pedig a tornaterem felőli térfelén tartózkodhatnak. Csoportos focizás a szünetekben tilos!

-          A büfé működik, sorban állás és vásárlás esetén az arcmaszk viselése mindenki számára kötelező!

-          A büfében megvásárolt élelmiszert csak az osztályteremben lehet elfogyasztani, de vigyázzatok a tisztaságra.

-          A folyosói mosdókban rendelkezésre áll: fertőtlenítő hatású folyékony szappan és papír kéztörlő, az elektromos kézszárító használata tilos. WC használat után kötelező a szabályos kézmosás!

-          A tantermi mosdókagylóknál rendelkezésre áll: fertőtlenítő hatású folyékony szappan, papír kéztörlő, kézfertőtlenítő gél. Használjátok rendszeresen!

-          Felhívjuk a figyelmet a rendszeres, alapos kézmosásra!

-          A felsős tanulóknak az ebédlő előtti sorban álláskor és az ebédlőben is kötelező az arcmaszk használata, azt csak az étkezés idejére lehet levenni. Ebéd előtt kötelező a kézmosás!

-          Testnevelés óra előtt kötelező a zsibongóban való várakozás, engedély nélkül az öltözőkbe bemenni nem lehet! Az öltözőkben is tartsátok meg a biztonságos távolságot (kb. 1,5 méter) egymás között.

-          A testnevelés órákat elsősorban az udvaron tartjuk, ezért – hűvösebb idő esetére – legyen mindenkinél melegítő felső.

-          Az intézmény biztosítja a papír zsebkendőt, köhögéskor, tüsszentéskor használni kell, majd a papírkosárba dobni, utána kézfertőtlenítés! 

-          Tilos és szigorúan büntetendő a szemetelés, az ételek eldobálása! Mindent a szemétgyűjtőkbe kell dobni!

-          Az ebédlőben való étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) csak a kijelölt időpontokban lehetséges, ételt az ebédlőből kivinni tilos!

-          A tantermekben kötelező a rendszeres szellőztetés, a klímaberendezések a szabályoknak megfelelően használhatók.

-          Az oktatáshoz használt eszközök (játékok, sporteszközök, szemléltető eszközök, szerszámok stb.) felületét rendszeresen fertőtleníteni kell.

-          A tanítási órák, az egyéb délutáni foglalkozások után az épületet kötelező elhagyni, a bejáratnál vagy a kapu előtti csoportosulás tilos!

-          Távozás az épületből mindenki számára a főbejáraton keresztül.

 

3. Külső személyek belépése, tartózkodása az intézményben

 

-          Napközben az épületbe csak a főbejáraton lehet belépni.

-          A bejáratnál porta szolgálat működik, belépés esetén kötelező az arcmaszk használata, a homlokhőmérőzés és a kézfertőtlenítés. Lázas állapotban, arcmaszk nélkül a belépés tilos!

-          Az épületben csak a legszükségesebb időre (ügyintézés) lehet tartózkodni, nézelődés, csellengés nem megengedett.

-          A tanítást semmilyen formában nem lehet zavarni, szülők a pedagógusokkal csak telefonon előre egyeztetett időpontban találkozhatnak. A pedagógusok mobil elérhetősége és a csengetési rend a portán megtalálható.

-          A szülők a gyermekekre csak a zsibongóban kijelölt helyen várakozhatnak, tantermekbe belépni tilos! A tanulót a portás kíséri ki a szülőhöz.

-          A szülők gyermeküket bármilyen foglalkozásra csak a portáig kísérhetik, és a foglalkozás végére jöhetnek értük vissza.

-          Ebédpénz befizetése csak a kijelölt időpontban lehetséges!

-          Személyes ügyintézésre a titkársági, illetve az igazgatói iroda felkereshető a szabályok betartása mellett.

 

4. Biztonságos, egészséges környezettel kapcsolatos teendők

 

-          Az épületben több helyen vannak elhelyezve vírusölő hatású kézfertőtlenítők, kérjük azok rendszeres és szabályos használatát. Ne pazaroljatok, ne szórakozzatok vele!

-          Ajánlott a napi többszöri, alapos, szabályos kézmosás!

-          A tankönyveket, munkafüzeteket, tanszereket tartsák tisztán, időnként fertőtlenítsék.

-          Tanulók a tanári szobába engedély nélkül nem léphetnek be, az előtte lévő folyosó részen nem tartózkodhatnak.

-          A tanulók az igazgatói irodát indokolt esetben vagy ügyintézés céljából felkereshetik.

-          Tanulók az osztálytermekben lévő szivacsokat, krétákat, tanári asztalon lévő eszközöket engedély nélkül ne fogdossák. A szertárakba engedély nélkül belépni nem lehet!

 

5. Rendezvények, szülői értekezletek, tornaterem használat

 

-          A járványügyi készenlét idején az intézmény épületében, udvarán nagy létszámú rendezvény nem tartható (sem iskolai, sem egyéb rendezvény). 

-          Szülői értekezletek a higiéniai és távolságtartási szabályok betartásával megtarthatók, de a kapcsolattartás elsősorban a személyes jelenlét mellőzésével történik.

-          Az iskolai közös misék elmaradnak.

-          A tornateremben csak iskolai testnevelési és sportfoglalkozások tarthatók. Egyéb külsős sportfoglalkozások, edzések csak külön igazgatói engedéllyel és csak 17.00 óráig.

  

Az eljárásrend betartása mindenki számára kötelező!

 

Gádoros, 2020. szeptember 1.

 

                                                                       Kozmer Imre
                                                                           igazgató