Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskola

Székhely:
5932 Gádoros, Iskola u. 4.
Telefon/Fax:
06-68-490-052

Web: http://www.gadorosiskola.hu
Email: nemann2018@gmail.com

Hírek

Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskola

5932 Gádoros, Iskola u. 4.

Intézkedési terv a 2021/2022. tanévben

a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről

1. Reggeli érkezés, tanulók belépése az iskolába

- Reggel fél nyolc előtt senki ne érkezzen az iskolába (korábbi időpontban

csak külön engedéllyel engedjük be a tanulókat). Megérkezés legkésőbb

7.55-ig.

- Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló, ill.

dolgozó látogathatja. Kérjük a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél

tüneteket észlelnek (elsősorban a lázas állapotra ügyeljenek), az NNK

aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő

köteles értesíteni az iskolát, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy

igazolt fertőzés van.

- Az a tanuló vagy dolgozó, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a

háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet

újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság

által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges

bemutatni.

- Reggeli belépés az épületbe:

o alsósok a hátsó bejáraton (Műv. ház felől) – nyolc óra után a

főbejáraton

o felsősök csak a főbejáraton

- Belépéskor kötelező a kézfertőtlenítés! Mindkét bejáratnál automata

kézfertőtlenítő készülék is van elhelyezve.

- Az intézményben az arcmaszk használata nem kötelező, de egyéni döntés

alapján lehet viselni.

- Az öltöző szekrényeket osztálydöntés alapján lehet használni, de a

kabátokat be lehet vinni a tantermekbe, akkor a fogasokon kell tárolni. Az

iskolatáskákat a tanterem végében kell letenni, vagy felakasztani a

tanulópadra.

- Beérkezés után (hétfői napokat kivéve) nincs gyülekező a zsibongóban, a

tanulók egyből felvonulnak a tantermekbe, ahol csendben-rendben várják

a tanítás kezdetét.

2. Napközbeni tartózkodás az iskolában, maszk használat, távozás az épületből

- Napközben minden osztály a saját tantermében tartózkodik, az osztályok

keveredését el kell kerülni.

- Szünetekben vagy az osztályok tanterem váltása esetén a tantermekben

felületfertőtlenítést kell végezni.

- Az alsósok a földszinten, a felsősök az emeleten tartózkodhatnak. Felsősök

a két szint között csak a középső lépcsőn közlekedhetnek!

- Szünetekben az udvaron az alsó tagozatosok a pálya Műv. ház felőli

térfelén, a felső tagozatosok pedig a tornaterem felőli térfelén

tartózkodhatnak. Csoportos focizás a szünetekben tilos!

- A büfé működik, sorban állás és vásárlás esetén az arcmaszk viselése nem

kötelező!

- A büfében megvásárolt élelmiszert csak az osztályteremben lehet

elfogyasztani, de vigyázzatok a tisztaságra.

- A folyosói mosdókban rendelkezésre áll: fertőtlenítő hatású folyékony

szappan és papír kéztörlő. WC használat után kötelező a szabályos

kézmosás!

- A tantermi mosdókagylóknál rendelkezésre áll: fertőtlenítő hatású

folyékony szappan, papír kéztörlő, kézfertőtlenítő gél.

- Felhívjuk a figyelmet a rendszeres, alapos kézmosásra!

- Ebéd előtt kötelező a kézmosás!

- A testnevelés órákat zárt térben, tornateremben is meg lehet tartani.

- Az intézmény biztosítja a papír zsebkendőt, köhögéskor, tüsszentéskor

használni kell, majd a papírkosárba dobni, utána kézfertőtlenítés!

- Tilos és szigorúan büntetendő a szemetelés, az ételek eldobálása! Mindent

a szemétgyűjtőkbe kell dobni!

- Az ebédlőben való étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) csak a kijelölt

időpontokban lehetséges, ételt az ebédlőből kivinni tilos!

- A tanítási órák, az egyéb délutáni foglalkozások után az épületet kötelező

elhagyni!

- Távozás az épületből mindenki számára a főbejáraton keresztül.

3. Külső személyek belépése, tartózkodása az intézményben

- Napközben az épületbe csak a főbejáraton lehet belépni.

- Belépési korlátozás az intézmény területére nincs.

- Az épület bejáratánál porta szolgálat működik, belépés esetén kötelező a

kézfertőtlenítés. Beteg állapotban a belépés tilos!

- Az épületben csak a legszükségesebb időre (ügyintézés) lehet tartózkodni,

nézelődés, csellengés nem megengedett.

- A tanítást semmilyen formában nem lehet zavarni, a szülők a

pedagógusokkal előre egyeztetett időpontban találkozhatnak.

- A szülők a gyermekekre csak a bejárat előtti kijelölt helyen várakozhatnak,

tantermekbe belépni tilos! A tanulót a portás kíséri ki a szülőhöz.

- A szülők gyermeküket bármilyen foglalkozásra csak a portáig kísérhetik,

és a foglalkozás végére jöhetnek értük vissza.

- Ebédpénz befizetése csak a kijelölt időpontban lehetséges!

- Személyes ügyintézésre a titkársági, illetve az igazgatói iroda felkereshető

a szabályok betartása mellett.

4. Biztonságos, egészséges környezettel kapcsolatos teendők

- Az épületben több helyen vannak elhelyezve vírusölő hatású

kézfertőtlenítők, kérjük azok rendszeres és szabályos használatát. Ne

pazaroljatok, ne szórakozzatok vele!

- Ajánlott a napi többszöri, alapos, szabályos kézmosás!

- A tankönyveket, munkafüzeteket, tanszereket tartsák tisztán, időnként

fertőtlenítsék.

- Tanulók a tanári szobába engedély nélkül nem léphetnek be, az előtte lévő

folyosó részen nem tartózkodhatnak.

- A tanulók az igazgatói irodát indokolt esetben vagy ügyintézés céljából

felkereshetik.

- Tanulók az osztálytermekben lévő szivacsokat, krétákat, tanári asztalon

lévő eszközöket engedély nélkül ne fogdossák. A szertárakba engedély

nélkül belépni nem lehet!

- A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus

inaktiválása érdekében naponta többször kell a termekben, a folyosókon, a

szociális helyiségekben fertőtlenítést végezni, különösen figyelve a kézzel

érintett felületek (padok, asztalok, székek, ajtó- és ablakkilincsek, korlátok,

villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor,

egér, egérpad), mosdók csaptelepei, WC lehúzók) fertőtlenítésére, valamint

a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel történő tisztítására.

- Az épületben a hét utolsó munkanapján alapos, mindenre kiterjedő

fertőtlenítő takarítást kell végezni, melyet az igazgató és az

igazgatóhelyettes ellenőriz. A fertőtlenítő takarítás elvégzése során

figyelembe kell venni a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlását.

- Továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos és rendszeres,

fokozott intenzitású természetes szellőztetésre. A helyiségek ablakát az

időjárás és a környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell

tartani.

- Az iskolában használt sporteszközök, játékok felületét rendszeresen

fertőtleníteni kell.

5. Rendezvények, szülői értekezletek, tornaterem használat

- Az intézmény épületében, udvarán nagy létszámú rendezvény csak az

alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartásával

(távolságtartás, kézfertőtlenítés, szellőztetés) tartható. Zárt téri program

helyett ajánlott szabadtéri program szervezése (lehetőleg a résztvevők

körének korlátozásával).

- Szülői értekezletek a higiéniai és távolságtartási szabályok betartásával

megtarthatók, de javasolt azok online formában történő megtartása.

- A tornateremben a délutáni iskolai sportfoglalkozások, valamint egyéb

külsős sportfoglalkozások megtarthatók.

- Az osztálykirándulások belföldön történő megszervezése engedélyezett.

6. A tanulói hiányzások kezelése

- Annak a tanulónak a hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából

veszélyeztetett csoportba tartozik (pl. szív-érrendszeri megbetegedések,

rosszindulatú daganatos megbetegedések, légzőszervi megbetegedések,

máj- és vesebetegségek) vagy pl. immunszuprimált állapota miatt, és erről

orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, igazolt hiányzásnak

tekintjük.

- A járványhelyzetből fakadó alapos ok miatti hiányzás általánosan előre

meg nem határozott időtartama nem tekintendő automatikusan alapos

indoknak. Minden ilyen esetben az igazgató a kérelmező körülményei és a

járvány alakulásának függvényében aktuálisan mérlegeli azt és

időszakonként felülvizsgálja. Az igazolt hiányzás esetén a tanuló az otthona

elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és

számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.

7. Teendők beteg személy, illetve fertőzéssel érintett intézmény esetén

- Amennyiben egy tanulónál, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés

tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni

kell az iskola-egészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt

a további teendőkről. Tanuló esetén a szülő értesítéséről is gondoskodni

kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg

telefonon a gyermek házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításai

alapján járjanak el. A tanuló az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet

vissza.

- A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk

használata kötelező, mely az irodában beszerezhető.

- Amennyiben indokolt, koronavírus érintettség esetén az intézményben az

Oktatási Hivatal rendkívüli szünetet rendelhet el. Ebben az esetben digitális

oktatás nem lehetséges, a kieső napokat pótolni kell.

- Az Operatív Törzs a járványhelyzet alakulásával összefüggésben országos

tantermen kívüli, digitális munkarendre való áttérésről is dönthet. Ezért az

iskolának és a pedagógusoknak felkészültnek kell lennie az erre való

azonnali áttérésre.

Az eljárásrend betartása mindenki számára kötelező!

Gádoros, 2021. szeptember 1.

Kozmer Imre sk.

igazgató

 

Minden tanuló részére:

A tanulmányink folytatásához az alábbi csoportba való bejelentkezésetek szükséges:

-          GOOGLE CLASSROOM (GOOGLE TANTEREM)

Ehhez mindenkinek ismernünk kell az e-mail címét

-          a legjobb a g-mail cím, - ezért akinek nincs készítsen magának egyet-, melyet kérünk, hogy az alábbiakban megadott e-mail címeken a téged tanító kollégáknak küldjetek el.

-          Név

-          E-mail

-          Béresné Jánovszki Klára

-          beresne.j.k@kisboldogasszony.education

-          Berkiné Temesvári Klára

-          berkine.t.k@kisboldogasszony.education

-          Blaskó Attila

-          blasko.attila@kisboldogasszony.education

-          Gera Gyöngyi

-          gera.gyongyi@kisboldogasszony.education

-          Kissné Farkas Erzsébet

-          kissne.f.e@kisboldogasszony.education

-          Kissné Horváth Hajnalka

-          kissne.h.h@kisboldogasszony.education

-          Kozmerné Herpai Mária

-          kozmerne.h.m@kisboldogasszony.education

-          Mag Péter

-          mag.peter@kisboldogasszony.education

-          Pernyés Edit

-          pernyes.edit@kisboldogasszony.education

-          Szabó Ibolya

-          szabo.ibolya@kisboldogasszony.education

-          Ezek segítségével tudnak a kollégák meghívni titeket a tantárgyi csoportokba. A felületeken ezután megjelenő tantárgyi füleken tudtok aktív kapcsolatban lenni tanáraitokkal.

-          A személyes bejelentkeztetés folyamatos lesz, a héten mindenkinél megtörténik.

VÁRJUK A CÍMEKET!